Kurs om hur man kan leda svåra samtal

De Nödvändiga Samtalen heter våra kommunikationskurser för läkare som har samtal med patienter med svåra eller livshotande sjukdomar. Kursen ger verktyg och träningstillfällen för att utveckla läkarens förhållningssätt och färdigheter med målet att höja kvalitén och behållningen av mötet för både patienten, dess närstående och läkaren själv.

Läs mer om De Nödvändiga Samtalen

Kurskalender

september

13sepAll DayKurs: Etikronder – Del 2

19sep - 20All DayKurs: De nödvändiga samtalenLipuscertifierad, kursnummer 20150194

21sepAll DayUtbildning: Nationell vårdplan för palliativ vård – NVP

oktober

25octAll DayUtbildning: Nationell vårdplan för palliativ vård – NVP

november

15nov - 16All DayKurs: Palliativ medicin

30nov - 1decAll DayKurs: de nödvändiga samtalenLipuscertifierad, kursnummer 20150194

december

30nov - 1decAll DayKurs: de nödvändiga samtalenLipuscertifierad, kursnummer 20150194

februari

15feb - 16All DayKurs: De nödvändiga samtalenLipuscertifierad, kursnummer 20150194