Välj en sida

Tydlig kommunikation gällande uppföljning av behandling och symtom kan påskynda cancerdiagnosen visar en ny studie som publicerades i British Medical Journal Open 21 november.
Många patienter tvekar inför sitt beslut om när man ska återvända till läkaren på vårdcentralen, särskilt när symptomen inte upplevs som allvarliga eller livshotande. I en studie intervjuades 155 patienter med lung- och tjocktarmscancer i Danmark, England och Sverige. Analysen visar att genom små förändringar i hur patientbesöket avslutas kan läkare och sjuksköterskor inom primärvården bidra till tidigare diagnosticering av cancer och därmed förbättra både överlevnad och behandlingseffekt.

Marlene Malmström och Birgit Rasmussen från Palliativt utvecklingscenter i Lund är två av författarna.

Marlene_Malmstrom

Marlene Malmström

birgit

Birgit Rasmussen

 

 

 

 

 

 


webbutbild_pallvard_170906

Webbutbildning i grundläggande palliativ vård nu tillgänglig via vår hemsida, Utbildning.

Utbildningarna tar ca 90 vardera och du kan titta på en trailer som sammanfattar innehållet innan du skapar ett konto och kan logga in.

Utbildningen kan du göra både enskilt eller i grupp. Om du startar en utbildning men behöver avbryta så går det att enkelt komma tillbaka till samma moment när du loggar in igen.


banner-palkonf2018

 

Ta en titt på konferensens hemsida

SISTA DAG FÖR INSKICK AV ABSTRACT VAR DEN 15 NOVEMBER!


Professor Birgit Rasmussen prisas för vetenskaplig klinisk medicinsk forskning inom Palliativ vård

birgitPatientens behov ska styra tillgången till palliativ vård och vården ska vara likvärdig oavsett diagnos, ålder och var vården sker.
”Även om döden är oundviklig borde inte ett ”dåligt” döende vara det”, lyder Birgit Rasmussens slutsatser efter år av forskning om palliativ vård i Sverige.
Nu får hon 150 000 kronor från Jan Hains stiftelse för sin forskning. Läs mer på hemsida för Lunds Universitet.

 


NVP för dig som chef eller ledare


I huvudet på en forskare

birgitBirgit Rasmussen brinner för att förebygga och förhindra ett ”dåligt” döende. Läs intervjun med henne i Cancervården.

Några tidigare nummer av tidningen går att nå via dessa länkar
http://www.cancervard.se/category/tidningen-cancervarden/tidigare-nummer/
http://www.cancervard.se/gamla-nummer-av-tidningen-cancervarden/


Filmer från Palliativt Utvecklingscentrums symposiedag med anledning av Lunds universitets 350-års jubileum

blir världen bättreNu kan du se filmerna från föreläsningarna om ”Vård i livets slutskede – idag och imorgon – ur ett nationellt och internationellt perspektiv” som spelades in i under symposiedagen. Filmerna hittar du på denna länk.

 

 


Kurs om hur man kan leda svåra samtal

De Nödvändiga Samtalen heter våra kommunikationskurser för läkare som har samtal med patienter med svåra eller livshotande sjukdomar. Kursen ger verktyg och träningstillfällen för att utveckla läkarens förhållningssätt och färdigheter med målet att höja kvalitén och behållningen av mötet för både patienten, dess närstående och läkaren själv. Läs mer om De Nödvändiga Samtalen

Kurskalender 2018

april

16apr - 19All DayC-kurs i palliativ medicin, delkurs 3, Lund De nödvändiga samtalen, 4 dagar för läkare

26apr09:00- 16:00Nationell vårdplan för palliativ vård – NVP, Stockholm 26 april 2018Utbildningsdag NVP

maj

7may08:30- 17:00De nödvändiga samtalen 1 dag, SjuksköterskorDNS sjuksköterskor 1 dag, Lund, 7 maj 2018

8may08:30- 17:00De Nödvändiga Samtalen 1 dag , LäkareDNS läkare 1 dag, Lund, 8 maj 2018

17may09:30- 16:00Nationell Vårdplan för Palliativ vård - NVP, Lund 17 maj 2018Utbildningsdag NVP

28may - 31All DayC-kurs i palliativ medicin, delkurs 3, Lund De nödvändiga samtalen, 4 dagar för läkare

juni

4jun - 5jun 400:00jun 5De Nödvändiga Samtalen 2 dagar, LäkareDNS Läkare 2 dagar, KI Stockholm, 4 -5 juni 2018

oktober

3oct - 4oct 308:30oct 4De nödvändiga samtalen 2 dagar, läkareDNS läkare 2 dagar, 3-4 oktober 2018