Välj en sida

De nödvändiga samtalen

DNS 1-dagskurs för läkare

Grundläggande kommunikationskurs med inriktning på samtal om svår information och betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Förmiddagen ägnas åt teori och diskussion utifrån ett antal nyckelsituationer. På eftermiddagen får deltagarna praktisk samtalsträning med skådespelare som simulerade patienter. Träningen sker i strukturerade former i mindre grupper med var sin handledare och skådespelare.
Målgrupp:  Främst ST-läkare. Kursen uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8 för hela delmål b1 samt för momentet respektfullt bemötande inom delmål a2. Kursintyg utfärdas. (Vill man även ha momentet brytpunktsamtal inom delmål b5 täckt måste man gå 2-dagarskursen). Mer information DNS 1dag läkare

Kommande kurser 2018:

De nödvändiga samtalen, 1 dag för läkare: 8 maj 2018
Var: Scheelevägen 2, Medicon Village Hus 404 B, Lund
Pris: 3500 kr + moms
Sista anmälningsdag: 5 april 2018 (Anmäl dig här)
OBS! Begränsat antal platser.

 

Har du frågor eller förslag på övriga utbildningar så kontakta vår utbildningskoordinator: Camilla Jönsson
Epost: camilla.m.jonsson@skane.se
Telefon: 0703-49 04 15