Välj en sida

De nödvändiga samtalen

 

DNS 1-dagskurs för sjuksköterskor

Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå för sjuksköterskor i palliativ vård och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Förmiddagen ägnas åt teori och diskussion utifrån ett antal nyckelsituationer och deltagarna får del av en samtalsmodell. På eftermiddagen får deltagarna praktisk samtalsträning med skådespelare som simulerade patienter. Träningen sker i strukturerade former i mindre grupper med var sin handledare och skådespelare. Mer information DNS 1dag ssk .

Kommande kurser 2018:

De nödvändiga samtalen, 1 dag för sjuksköterskor: 7 maj 2018
Var: Scheelevägen 2, Medicon Village Hus 404 B, Lund
Pris: 2400 kr + moms
Sista anmälningsdag: 5 april 2018 (Anmäl dig här)
OBS! Fullbokad..

 

Har du frågor eller förslag på övriga utbildningar så kontakta oss på:
Epost: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se