Välj en sida

De nödvändiga samtalen

 

DNS 2-dagarskurs för läkare

Detta är den ursprungliga kursen som funnits sedan 2012 med över 500 deltagare, både ST-läkare och specialister. Kursen är på två heldagar efter varandra och består av de fyra kursmodulerna: En bra start, Svåra besked, Övergången till livets slutskede/brytpunktssamtal samt Samtal om döden. Hur man läser av och anpassar sitt bemötande till varje persons behov och reaktioner går som en röd tråd genom kursen. Teorigenomgångar i helgrupp varvas med praktisk samtalsträning med skådespelare i halvgrupp. Mest tid ägnas åt strukturerad samtalsträning och feedback. Deltagarna förbereder sig genom att läsa delar av kursboken, förbereda patientfall och reflektera över sina utmaningar med denna typ av samtal. Kursboken heter Mastering communication with seriously ill patients.
Målgrupp: Specialister och ST-läkare med behov av mer samtalsträning än 1-dagskursen. Kursen är Lipuscertifierad, kursnummer 20150194, och uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8 för hela delmål b1 samt för momentet respektfullt bemötande inom delmål a2 och momentet genomföra brytpunktsamtal inom delmål b5. Kursintyg utfärdas.

Kommande kurser 2018:

De nödvändiga samtalen, 2 dagar för läkare: 6-7 februari 2018
Var: Scheelevägen 2, Medicon Village Hus 404 B, Lund
Pris: 7000 kr + moms
Sista anmälningsdag: 14 januari 2018 (Anmäl dig här)
OBS! Begränsat antal platser.

De nödvändiga samtalen, 2 dagar för läkare: 4-5 juni 2018
Var: Karolinska Institutet,Tomtebodavägen 18A, Solna
Mer info om DNS KI att skriva ut
Pris: 7000 kr + moms
Sista anmälningsdag: 4 maj 2018 (Anmäl dig här)
OBS! Begränsat antal platser.

Har du frågor eller förslag på övriga utbildningar så kontakta vår utbildningskoordinator: Camilla Jönsson
Epost: camilla.m.jonsson@skane.se
Telefon: 0703-49 04 15