Välj en sida

De nödvändiga samtalen

 

DNS 4 dagar för läkare
(c-kurs palliativ medicin, delkurs 3)

Fördjupande kommunikationskurs för specialisering inom palliativ vård. Kursen bygger på den etablerade 2-dagarskursen och innehåller förutom mer tid för träning, feedback och reflektion, även moment kring stresshantering och uthållighet, existentiella dimensioner och psykiatriska tillstånd. Kursen uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8:

  • För hela delmål b1
  • Momentet respektfullt bemötande inom delmål a2
  • Momentet genomföra brytpunktsamtal inom delmål b5
  • Del av delmål c7 – ha förmåga att bedöma och handlägga patienter med ångest, depression och konfusion samt andra psykologiska och psykiatriska problem, med farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar. Ha kunskap om psykologiska reaktioner på kris, förlust, osäkerhet och kroppsliga symtom samt om hur psykologiska försvarsmekanismer ter sig och copingstrategier kan användas
  • Del av delmål c9 – behärska effektiv och empatisk kommunikation med patienter, närstående och vårdare i samband med anamnes, informa­tion, svåra eller hotfulla besked och existentiella samtal

Kursintyg utfärdas. Mer information kommer längre fram.

Kommande kurser 2018:

C-kurs i palliativ medicin. Delkurs 3 i Lund:
De nödvändiga samtalen, 4 dagar för läkare: 16-19 april 2018
Var: Scheelevägen 2, Medicon Village Hus 404 B, Lund
Pris: 9000 kr + moms
Sista anmälningsdag: 5 mars 2018 (Anmäl dig här)
Kursen är fullsatt. Vill du bli uppsatt på reservlistan kontakta oss via epostadress nedan.

C-kurs i palliativ medicin. Delkurs 3 i Lund:
De nödvändiga samtalen, 4 dagar för läkare: 28-31 maj 2018
Var: Scheelevägen 2, Medicon Village Hus 404 B, Lund
Pris: 9000 kr + moms
Sista anmälningsdag: 16 april 2018 (Anmäl dig här)
Kursen är fullsatt. Vill du bli uppsatt på reservlistan kontakta oss via epostadress nedan.

Har du frågor eller förslag på övriga utbildningar så kontakta oss på:
Epost: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se