Välj en sida

Nationell Vårdplan - NVP

NVP nu granskat – följer internationella rekommendationer

The International Collaborative for Best Care of the Dying Person har granskat NVP och konstaterat att innehållet följer internationella rekommendationer för vård av den döende människan. Vid kommande revidering av NVP kommer ”The Collaboratives” logotyp finnas med på dokumenten .

thecollaborative_logotype

För mer information, kontakta Anette Duarte, Anette.Duarte@skane.se