Välj en sida

De nödvändiga samtalen, Göteborg

I Göteborg håller Palliativt Utvecklingscentrum i samarbete med Regionalt cancercentrum väst kursen De nödvändiga samtalen under hösten 2015. Läs mer om program och kurstillfällen här. För kurstillfällen i andra delar av landet, läs mer...

Avancerad sjukvård av barn i hemmet

Charlotte Castor forskar om avancerad sjukvård i hemmet för barn och är med i ett forskningsprojekt som syftar till att kartlägga utbredning samt undersöka genomförbarhet, behov, hinder och möjligheter ur olika perspektiv då barn får sjukvård i hemmet. Projektet...

Öppen föreläsning: Care of the elderly in Japan

Professor Tokie Anme föreläser om vården av äldre i Japan. Föreläsningen är öppen och ingen föranmälan krävs. Tid: Onsdag den 20 maj kl.13.00 Plats: B335, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet Professor Tokie Anme kommer från International Community...

Nätverksträff för fysioterapeuter

Nätverksträff för fysioterapeuter Den 21 maj möttes fysioterapeuter inom palliativ vård i Skåne på Palliativt Utvecklingscentrum  i Lund för en första nätverksträff. Antalet fysioterapeuter inom den specialiserade vården har ökat senaste åren men fortfarande arbetar...

Betatest av NVP snart igång

Under våren ska NVP genomgå en innehållsvalidering inom några enheter, dvs. testas i verksamheter som tidigare aldrig har sett den. Därefter ska NVP testas en betaversion. Palliativt Utvecklingscentrum tackar för alla intresseanmälningar att ingå som betastestare, vi...