Välj en sida

Nätverksträff för fysioterapeuter

Nätverksträff för fysioterapeuter Den 21 maj möttes fysioterapeuter inom palliativ vård i Skåne på Palliativt Utvecklingscentrum  i Lund för en första nätverksträff. Antalet fysioterapeuter inom den specialiserade vården har ökat senaste åren men fortfarande arbetar...

Betatest av NVP snart igång

Under våren ska NVP genomgå en innehållsvalidering inom några enheter, dvs. testas i verksamheter som tidigare aldrig har sett den. Därefter ska NVP testas en betaversion. Palliativt Utvecklingscentrum tackar för alla intresseanmälningar att ingå som betastestare, vi...

Nationell konferens i palliativ vård

Den 4:e nationella konferensen i palliativ vård hölls i Malmö 15 – 16 mars 2016. Temat för konferensen var “Palliativ vård i brytningstid”. Några av frågorna som behandlades var: Användningen av internet ökar–vad innebär det för oss i vården? Hur möter vi det...

Föreläsning – Att leva bra och dö bra

Carl Johan Fürst, professor i palliativ medicin och verksamhetschef för Palliativt Utvecklingscentrum, föresläser för allmänheten. För vem? Öppet för alla intresserade. Var? På Martas Café, Stadsbiblioteket i Lund. När? Kl 12.15, onsdag den 25 mars Hur? Du får ta del...

Nationell vårdplan testas i Danderyd

1 december 2014 påbörjades pilotprojektet med att arbeta enligt den nationella vårdplanen för palliativ vård och omsorg (NVP) på Danderyds Njurmedicinska klinik. Läs om hur arbetet går...