Välj en sida

Utbildning

DNS 1-dagskurs för sjuksköterskor

Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå för sjuksköterskor och fokuserar på förmågan att kunna läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Kursen är baserad på forskning om svåra samtal, fokusintervjuer med sjuksköterskor och Palliativt Utvecklingscentrums erfarenheter från den etablerade 2-dagars DNS-kursen för läkare.

Förmiddagen ägnas åt teori och diskussion utifrån ett antal nyckelsituationer. På eftermiddagen får deltagarna praktisk samtalsträning med skådespelare som simulerade patienter.Träningen sker i strukturerade former i mindre grupper med var sin handledare och simulerade patienter.

Kommande kurser hösten 2018:

De nödvändiga samtalen, 1 dag för sjuksköterskor: 18 september 2018
Var: Scheelevägen 2, Medicon Village Hus 404 B, Lund
Pris: 2750,00 kr. + moms
Sista anmälningsdag: 17 augusti 2018. Anmäl dig här

Inbjudan
Gällande regler för avbokning läs mer
här.

Har du frågor eller förslag på övriga utbildningar så kontakta oss på:
Epost: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se 

 

X