Välj en sida

Målgrupp: läkare
Innehåll: De Nödvändiga Samtalen är en praktiskt inriktad kommunikationskurs för läkare som har samtal med patienter med cancer eller andra livshotande sjukdomar. Kursen, som är framtagen av Palliativt utvecklingscentrum, är utvecklad så att den passar för alla typer av diagnoser.

Läs mer om kursen