Välj en sida

Målgrupp: Vår rekommendation är att 2-3 personer från varje enhet, varav en är kontaktperson för NVP, deltar. Vi ser en fördel med att såväl chef som olika yrkeskategorier är representerade.
Innehåll: Bakgrund och introduktion. Syfte och mål med NVP. Genomgång av innehåll och användning. Förutsättningar och framgångsfaktorer för ett lyckat införande. Ledarskapets betydelse. Såväl föreläsningar som gruppvisa diskussioner.

Mer information