Välj en sida

Om oss

Filmer från föreläsningsdagen med anledning av Lunds universitets 350-års jubileum

Behovet av Palliativ medicin (länk)
Birgit Rasmussen och Carl Johan Fürst om vårdens utmaningar (16 min)

Folkhälsoperspektiv på Palliativ vård (länk)
Behöver vi ett nytt perspektiv på döden och döendet? Olav Lindqvist (28 min)

Globala perspektivet på vård i livets slutskede (länk)
Liliana de Lima (USA) om att möte behoven av vård i livets slutskede (39 min, engelska)

En vidgad syn på palliativ vård (länk)
Chitra Venkateswaran berättar om palliativ vård i södra Indien (44 min, engelska)

Föreställningar om kulturmöten (länk)
Mattias Tranberg intervjuar Beatrice Eliasson om utmaningarna inom palliativ vård (36 min)

Ska alla få dö hemma? (länk)
Om förutsättningarna för att vårdas i hemmet under livets slutskede (51 min)