Välj en sida

Utbildning

Välkommen till Vetenskapligt Forum!

Den 9-10 oktober 2018 bjuder vi på Palliativt Utvecklingscentrum in till Vetenskapligt Forum, en möjlighet för de som har ett vetenskapligt intresse i Svenska Palliativregistret att träffas, lära nytt och utbyta idéer. Forumet kommer att vara uppbyggt kring fyra teman; validitet, täckningsgrad, utökad data och tillgänglighet. Varje tema kommer att belysas av två presentationer, ett inifrån- och ett utifrån perspektiv, och följas av gruppdiskussioner. Kostnad före 25 juni 2018 SEK 1.500 därefter 2.100 SEK.

Anmäl dig här.