Välj en sida

Utbildning

Välkommen till Vetenskapligt Forum!

Forumets tema är ”Svenska Palliativregistret”. Tillsammans kommer vi att diskutera validitet och täckningsgrad samt låta oss inspireras till forskning med registret som grund. Vi erbjuder en unik möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer och formulera önskemål om registret i framtiden.

Vetenskapligt forum vänder sig till dig med intresse av registret som forskare, kliniker eller kliniskt verksam chef eller ledare.

Forumet kommer att vara uppbyggt kring fyra teman; validitet, täckningsgrad, utökad data och tillgänglighet. Varje tema kommer att belysas av två presentationer, ett inifrån- och ett utifrån perspektiv, och följas av gruppdiskussioner.

Program

Kostnad före 25 juni 2018 SEK 1.500 därefter 2.100 SEK.

Anmäl dig här. Sista anmälningsdag 25 september 2018.

Gällande regler för avbokning läs mer här.