Välj en sida

Huvudmän för Palliativt Utvecklingscentrum är Lunds Universitet/Medicinska fakulteten och Region Skåne. Styrelsen har 9 ordinarie ledamöter med ordförande från Region Skåne. Ledamöterna har vetenskaplig kompetens och styrelsen kan adjungera medlemmar med annan kompetens. Beslut i styrelsen skall fattas med enhällighet.

Ledamöter i styrelsen:

Ordförande
Ingemar Petersson
Professor, Stabschef – Staben för Forskning och Utbildning, SUS, Region Skåne

Ordinarie ledamot
Gerd Ahlström
Professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet

Anna-Karin Edberg
Professor, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad

Bo Norrving
Professor, överläkare, Neurologi, Region Skåne

Carl Johan Fürst
Professor, verksamhetschef Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet / Region Skåne

Håkan Olsson
Professor, överläkare, Onkologi, Lunds universitet

Bengt Sallerfors
Docent, överläkare, medicinsk rådgivare vid Palliativt Utvecklingscentrum, Region Skåne

Adjungerad ledamot
Birgit Rasmussen
Professor, Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet

Sekreterare
Rose-Marie Stiller
Palliativt Utvecklingscentrum, Region Skåne

X