Om oss

Aktuellt

Filmer från Palliativt Utvecklingscentrums symposiedag med anledning av Lunds universitets 350-års jubileum

blir världen bättreNu kan du se filmerna från föreläsningarna om ”Vård i livets slutskede – idag och imorgon – ur ett nationellt och internationellt perspektiv” som spelades in i under symposiedagen. Filmerna hittar du på denna länk.

 

 


Tidningen Omsorg

tidningen omsorgNu finns den nordiska tidskriften Omsorg att läsa digitalt: https://omsorg.portfolio.no/

 

 

 


Blir det lättare att dö?

furstTänker du på döden eller döendet? Oroar du dig för hur din sista stund i livet kommer att bli om du inte dör ”knall och fall”? Tänk om vi visste att vi kan få en värdig död vare sig vi dör hemma eller på sjukhuset! Idag är det inte så för alla, men utvecklingen är på väg dit. Läs mer.

 

 


Tema Palliativ Medicin i Läkartidningen

I november 2016 gav Läkartidningen ut ett temanummer om Palliativ medicin med Carl Johan Fürst som ansvarig redaktör för detta nummer. Du hittar alla nio artiklarna här:
http://www.lakartidningen.se/Sok-arkiv/?f=g:Tema%20palliativ%20medicin&s=dd

 

 


PC på Senior i Centrum i Malmö 8-10:e maj

senior i centrum

PC deltog i kongressen Senior i Centrum, Malmö 8-10 maj.
 Läs Carl Johan Fürsts inlägg ”Livsviktigt om döden” på sidan 12 i kongresstidningen.