Välj en sida

Om oss

 

Kontakt

För att skicka e-post till Palliativt Utvecklingscentrum klicka här.

Verksamhetschef

Carl Johan Fürst – överläkare, professor i palliativ medicin
E-post: CarlJohan.Furst@med.lu.se
Mobiltelefon: 0708-74 76 00
Carl Johan Fürsts sida på Lunds universitet

Administration

Rose-Marie Stiller – Administrativ koordinator
E-post: Rose-Marie.Stiller@skane.se
Mobiltelefon: 0701-70 09 08

Mimi Taylor – Kommunikatör
E-post: magdalena.taylor@skane.se
Mobiltelefon: 0725-383718

Roy Brander – Projektledare, samordning kommunikation
E-post: roy.brander@skane.se
Mobiltelefon: 0727 43 25 73

Forskning

Birgit Rasmussen – Sjuksköterska, Professor i Palliativ omvårdnad
E-post: birgit.rasmussen@med.lu.se
Mobiltelefon: 0706-56 13 90
Birgit Rasmussons sida på Lunds universitet

Bengt Sallerfors – Docent, medicinsk rådgivare
E-post: bengt.sallerfors@skane.se
Mobiltelefon: 0725-85 18 84

Ingela Beck – Sjuksköterska, Lektor, Forskare
E-post: Ingela.beck@hkr.se
Ingela Becks sida på Högskolan Kristianstad

Marlene Malmström – Verksamhetsutvecklare, forskare
E-post: marlene.malmstrom@med.lu.se
Marlene Malmströms sida på Lunds universitet

Jimmie Kristensson – Sjuksköterska, Docent, Forskare
E-post: Jimmie.Kristensson@med.lu.se
Jimmie Kristenssons sida på Lunds universitet

Dröfn Birgisdóttir – Forskare
E-post: Drofn.Birgisdottir@med.lu.se
Dröfn Birgisdóttirs sida på Lunds universitet

Mattias Tranberg – Forskare
E-post: mattias.tranberg@med.lu.se
Mobiltelefon: 070-4716199
Mattias Tranbergs sida på Lunds universitet

Karin Dalhammar – Sjuksköterska, Specialistutbildad Palliativ vård, Forskningsassistent
E-post: Karin.Dalhammar@skane.se
Mobiltelefon: 073-9551260

Nationell Vårdplan för Palliativ Vård och Omsorg (NVP)

Anette Duarte – Kvalitetsutvecklare, sjuksköterska
E-post: Anette.Duarte@skane.se
Mobiltelefon: 0703-49 79 60

De Nödvändiga Samtalen

Anders Danielsson – Projektledare
E-post: Anders.Danielsson@skane.se
Mobiltelefon: 0707-72 61 92