Om oss

Palliativt Utvecklingscentrums styrelse

Ordförande
Ingemar Petersson
Professor, Stabschef – Staben för Forskning och Utbildning, SUS, Region Skåne

Ordinarie ledamot
Gerd Ahlström
Professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet

Ordinarie ledamot
Anna-Karin Edberg
Professor, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad

Ordinarie ledamot
Bo Norrving
Professor, överläkare, Neurologi, Lunds universitet

Ordinarie ledamot
Carl Johan Fürst
Professor, verksamhetschef Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet

Ordinarie ledamot
Håkan Olsson
Professor, överläkare, Onkologi, Lunds universitet

Ordinarie ledamot
Bengt Sallerfors
Docent, överläkare, medicinsk rådgivare vid Palliativt Utvecklingscentrum

Ordinarie ledamot
Mats Johansson
Universitetslektor, Medicinsk etik, Lunds universitet

Adjungerade till Palliativt Utvecklingscentrums styrelsemöten
Birgit Rasmussen
Professor, Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet

Karin Melander
Divisionschef – Division Primärvård, Skånevård Kryh, Region Skåne

Sekreterare
Rose-Marie Stiller
Palliativt Utvecklingscentrum