Välj en sida

Palliativt Utvecklingscentrum har tillsammans med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), tagit fram en samtalskurs ”De nödvändiga samtalen” som vänder sig till kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen.

Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå vid allvarlig sjukdom och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Kursen är utvecklad så att den passar alla typer av diagnoser.

Kursen finansieras under våren 2020 av RCC Syd och är kostnadsfri för deltagarna. Observera att den egna kliniken står för kostnaden vid avbokning senare än två veckor innan kursstart. Totalt finns 24 platser.

Kursen ges vid två tillfällen; Ett kurstillfälle är uppdelat på två halvdagar i Lund den 4-5 mars 2020, och en heldagskurs i Växjö den 15 april 2020 (samma innehåll).

Anmälan till våra utbildningar/kurser/konferenser är bindande.

Kommande kurser 2020:

Mer information kommer längre fram.

 

X