Välj en sida

Palliativt Utvecklingscentrum har tillsammans med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), tagit fram en samtalskurs ”De nödvändiga samtalen” som vänder sig till kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen.

Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå vid allvarlig sjukdom och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Kursen är utvecklad så att den passar alla typer av diagnoser.

Kursen finansieras under våren 2020 av RCC Syd och är kostnadsfri för deltagarna. Observera att den egna kliniken står för kostnaden vid avbokning senare än två veckor innan kursstart

Anmälan till våra utbildningar/kurser/konferenser är bindande.

Kommande kurser 2020:

De nödvändiga samtalen, 1-dagskurs för kontaktsjuksköterskor
När: 15/4 kl. 8.30-17
Var: Växjö, lokal meddelas senare
Sista anmälningsdag: 15 mars 2020. Anmäl dig här.
INBJUDAN

 

X