Välj en sida

Kursen De nödvändiga samtalen finns även i Stockholm i samarbete med Palliativt kunskapscentrum för både läkare och sjuksköterskor. 

De nödvändiga samtalen för läkare (maj) 
Startdatum: 23 maj 2019 klockan 8.30
Slutdatum: 24 maj 2019 klockan 17.00 
Läs mer här.

De nödvändiga samtalen för läkare (september)
Startdatum: 19 september 2019 klockan 8.30
Slutdatum: 20 september klockan 17.00
Läs mer här.

De nödvändiga samtalen för läkare (november)
Startdatum: 27 november 2019 klockan 8.30
Slutdatum: 28 november 2019 klockan 17.00
Läs mer här.

De nödvändiga samtalen för läkare (december)
Startdatum: 5 december 2019 klockan 8.30
Slutdatum: 6 december 2019 klockan 17.00
Läs mer här.

DNS för läkare ges också i Göteborg i samarbete med Palliativt kunskapscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Läs mer här.

Är du intresserad av att kursen genomförs i din region eller på ditt sjukhus/din klinik, kontakta Anders Danielsson:
Epost: anders.danielsson@skane.se
Telefon: 0708-875260 eller 0707-72 61 92

X