Välj en sida

Utbildning

Utbildningar 2018

 

Våren 2018:

6-7 februari: De nödvändiga samtalen, 2 dagar för läkare
En praktiskt inriktad kommunikationskurs för läkare som har samtal med patienter med cancer eller andra livshotande sjukdomar. Kursen är utvecklad så att den passar för alla typer av diagnoser. Läs mer och anmäl dig här

6 mars: De nödvändiga samtalen, 1 dag för sjuksköterskor
Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå för sjuksköterskor i palliativ vård och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Läs mer och anmäl dig här

13-15 mars: Palliativ medicin, 3 dagar
Utbildningen vänder sig till ST-läkare men kan även vara aktuell för specialistläkare och övriga läkare i mån av plats. Läs mer och anmäl dig här

16-19 april: C-kurs i palliativ medicin, delkurs 3 i Lund: De nödvändiga samtalen, 4 dagar för läkare
Fördjupande kommunikationskurs för specialisering inom palliativ vård. Kursen bygger på den etablerade 2-dagarskursen och innehåller förutom mer tid för träning, feedback och reflektion, även moment kring stresshantering och uthållighet, existentiella dimensioner och psykiatriska tillstånd. Läs mer och anmäl dig här

7 maj: De nödvändiga samtalen, 1 dag för sjuksköterskor
Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå för sjuksköterskor i palliativ vård och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Läs mer och anmäl dig här

8 maj: De nödvändiga samtalen, 1 dag för läkare
Grundläggande kommunikationskurs med inriktning på samtal om svår information och betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Läs mer och anmäl dig här

28-31 maj: C-kurs i palliativ medicin, delkurs 3 i Lund: De nödvändiga samtalen, 4 dagar för läkare
Fördjupande kommunikationskurs för specialisering inom palliativ vård. Kursen bygger på den etablerade 2-dagarskursen och innehåller förutom mer tid för träning, feedback och reflektion, även moment kring stresshantering och uthållighet, existentiella dimensioner och psykiatriska tillstånd. Läs mer och anmäl dig här