Utbildning

Utbildningar 2017

Hösten:

13-14 september: De nödvändiga samtalen, 2 dagar
Kurs i samtal och kommunikation för läkare. Anmälningslänk kommer i början av hösten 2016. Läs mer och anmäl dig här

18-20 september: Palliativ medicin, 3 dagar
Utbildningen vänder sig till ST-läkare men kan även vara aktuell för specialistläkare och övriga läkare i mån av plats. Från 2017 är kursen 3 dagar. Läs mer och anmäl dig här

4 oktober: Nationell vårdplan för palliativ vård – NVP, 1 dag
Informationsdag för de enheter som fattat beslut att införa NVP, eller som har för avsikt att göra detta. Dagen hålls i Lund. Läs mer och anmäl dig här

16 oktober eftermiddag, Temadag: Omvårdnad av personer med svåra sår. För specialiserad palliativ vård inom Region Skåne
I enlighet med Palliativt Utvecklingscentrums uppdrag för Region Skåne hålls denna kurs i palliativ vård som i första hand riktar sig mot sjuksköterskor och undersköterskor. Läs mer och anmäl dig här

26 oktober: Nationell vårdplan för palliativ vård – NVP, 1 dag
Informationsdag för de enheter som fattat beslut att införa NVP, eller som har för avsikt att göra detta. Dagen hålls i Stockholm. Läs mer och anmäl dig här

7-8 november: Introduktionskurs för specialiserad palliativ vård inom Region Skåne
I enlighet med Palliativt Utvecklingscentrums uppdrag för Region Skåne hålls denna kurs i palliativ vård som riktar sig mot sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinsk personal. Läs mer och anmäl dig här

22 november: Rehabilitering och stöd i allmän palliativ vård, 1 dag
Att kunna erbjuda rätt rehabiliterande insatser när sjukdom ej längre är botbar är en förutsättning för optimal symtomlindring och livskvalitet hos både patient och närstående. Under denna utbildningsdag beskriver arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och kurator i specialiserad palliativ vård de möjligheter och svårigheter som uppstår i mötet med de svårast sjuka och deras närstående. Läs mer och anmäl dig här

30 november-1 december: De nödvändiga samtalen i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm, 2 dagar
Kurs i samtal och kommunikation för läkare. Läs mer och anmäl dig här