Välj en sida

Utbildning

Introduktionskurs för specialiserad palliativ vård inom Region Skåne

 

Målgrupp: I enlighet med Palliativt Utvecklingscentrums uppdrag för Region Skåne hålls denna kurs i palliativ vård som riktar sig mot sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinsk personal som är organiserade under Palliativ vård och ASIH (Skånevård Kryh).

Innehåll:
Introduktion till palliativ vård
Omvårdnad i palliativ vård
Döendet och livets sista dagar
Bemötande och etik
Existentiella aspekter
Kulturella aspekter
Rehabilitering i palliativ vård
Stöd till närstående
Smärta och annan symtomlindring
Att bedöma patient och närståendes behov – Nationell vårdplan (NVP) & Integrated Patient care Outcome Scale (IPOS)
Att vara vårdare till svårt sjuka och döende patienter (förhållningssätt/samvetsstress)
Under dagen blir det både föreläsningar och gruppdiskussioner

Program

När: 7-8 november, 2017
Var: Medicon Village, Lund
Sista anmälningsdag: 10 september, 2017
Utbildningen är fullsatt!

Gällande regler för avbokning läs mer här

Har du frågor eller förslag på utbildningar så kontakta vår utbildningskoordinator:
Camilla Jönsson
Epost: camilla.m.jonsson@skane.se
Telefon: 0703-49 04 15