Utbildning

Nationell vårdplan för palliativ vård – NVP

Palliativt Utvecklingscentrum anordnar informationsdagar för de enheter som fattat beslut att införa NVP, eller som har för avsikt att göra detta. (Här kan du läsa mer om NVP)

Målgrupp: Vår rekommendation är att 2-3 personer från varje enhet, varav en är kontaktperson för NVP, deltar. Vi ser en fördel med att såväl chef som olika yrkeskategorier är representerade.

Innehåll: Bakgrund och introduktion. Syfte och mål med NVP. Genomgång av innehåll och användning. Förutsättningar och framgångsfaktorer för ett lyckat införande. Ledarskapets betydelse. Såväl föreläsningar som gruppvisa diskussioner.

När: 4 oktober kl. 09.00- 16.00
Var: Lund, återkommer med lokal
Pris: 1500 kr + moms
Sista anmälningsdag: 30 augusti 2017
Anmäl dig här till den 4 oktober här

När: 26 oktober 2017 kl. 09.00- 16.00
Var: Stockholm, återkommer med lokal
Pris: 1500 kr + moms
Sista anmälningsdag: 30 augusti 2017
Anmäl dig här till den 26 oktober

Vid frågor kontakta: anette.duarte@skane.se

Gällande regler för avbokning läs mer här
Har du frågor eller förslag på utbildningar så kontakta vår utbildningskoordinator: Camilla Jönsson
Epost: camilla.m.jonsson@skane.se
Telefon: 0703-49 04 15