Välj en sida

Utbildning

 

Utbildningar 2018


28-31 maj: C-kurs i palliativ medicin, delkurs 3: De nödvändiga samtalen, 4 dagar för läkare, Lund

Fördjupande kommunikationskurs för specialisering inom palliativ vård. Kursen bygger på den etablerade 2-dagarskursen och innehåller förutom mer tid för träning, feedback och reflektion, även moment kring stresshantering och uthållighet, existentiella dimensioner och psykiatriska tillstånd. Läs mer och anmäl dig här.

4 -5 juni: De nödvändiga samtalen, 2 dagar för läkare, KI Stockholm
Grundläggande kommunikationskurs med inriktning på samtal om svår information och betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Läs mer och anmäl dig här.

11 september: Rehabilitering och stöd i allmän palliativ vård, Lund
För dig som arbetar i kommun, primärvård och akutsjukvård. Alla yrkesgrupper. Under denna utbildningsdag beskriver arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och kurator i specialiserad vård de möjligheter och svårigheter som uppstår i mötet med de svårast sjuka och deras närstående. Läs mer och anmäl dig här.

3-4 oktober: De nödvändiga samtalen, 2 dagar för läkare, Lund
Grundläggande kommunikationskurs med inriktning på samtal om svår information och betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Läs mer och anmäl dig här.

22-25 oktober: C-kurs i palliativ medicin, delkurs 3: De nödvändiga samtalen, 4 dagar för läkare, Lund
Fördjupande kommunikationskurs för specialisering inom palliativ vård. Kursen bygger på den etablerade 2-dagarskursen och innehåller förutom mer tid för träning, feedback och reflektion, även moment kring stresshantering och uthållighet, existentiella dimensioner och psykiatriska tillstånd. Läs mer och anmäl dig här.