Välj en sida

Utbildning

webbutbild_pallvard_170906Webbutbildning i Palliativ vård – hösten 2017

Information om startdatum för utbildningarna kommer i vårt nyhetsbrev (anmäl dig här för att prenumerera på nyhetsbrevet ).

Vi erbjuder en grundläggande utbildning i palliativ vård för dig som i ditt arbete möter patienter i palliativt sjukdomsskede och deras närstående. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom kommunal vård, primärvård, sjukhusvård och specialiserad palliativ vård.
Utbildningen består av två delkurser indelade i fem kapitel vardera. Varje kurs tar cirka 90 minuter. Kurserna kan genomföras individuellt eller i grupp beroende på den aktuella arbetsplatsens behov och förutsättningar.
DELKURS 1: Den palliativa processen
DELKURS 2: Palliativ vård – symtomlindring

 

Den här sidan blir uppdaterad med information om hur du får tillgång till utbildningsmaterialet så snart uppkoppling är installerad.

Webbutbildningen är ett samarbete mellan Landstinget Blekinge och Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds Universitet och Region Skåne.