NVP - Nationell Vårdplan för Palliativ vård

NVP – Nationell Vårdplan för Palliativ vård

nvp_logo_txt_final_PPT

Ett nationellt arbete pågår med framtagande av Sveriges första nationella vårdplan för palliativ vård.

NVP-dokumenten kommer inte att finnas tillgängliga förrän revideringsarbetet är klart. Håller planeringen, förväntas NVP vara klar för spridning sen vår, alternativt tidig höst, allt beroende på resultatet av den pågående analysen och hur NVP bäst ska justeras utifrån den.

Är din enhet intresserad av att använda NVP – kom till höstens utbildningstillfällen

Palliativt Utvecklingscentrum anordnar en heldagsutbildning för de enheter som fattat beslut att införa NVP, eller som har för avsikt att göra detta. Hösten 2016 ger vi två sådana utbildningstillfällen, läs mer här

Om du har några frågor kring NVP går det bra att kontakta vår NVP e-postlåda