Välj en sida

De nödvändiga samtalen

 

 

DNS 1-dagskurs för sjuksköterskor

Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå för sjuksköterskor i palliativ vård och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Förmiddagen ägnas åt teori och diskussion utifrån ett antal nyckelsituationer och deltagarna får del av en samtalsmodell. På eftermiddagen får deltagarna praktisk samtalsträning med skådespelare som simulerade patienter. Träningen sker i strukturerade former i mindre grupper med var sin handledare och skådespelare.

Kommande kurser hösten 2018:

De nödvändiga samtalen, 1 dag för sjuksköterskor: 5 december 2018
Var: Karolinska Institutet, Solna
Pris: 1500,00 kr. + moms
Sista anmälningsdag: 15 november 2018. Anmäl dig här.

Gällande regler för avbokning läs mer här.

Har du frågor eller förslag på övriga utbildningar så kontakta oss på:
Epost: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se 

 

X