De nödvändiga samtalen

 

DNS 4 dagar för läkare
(C-kurs palliativ medicin, delkurs 3)

Fördjupande kommunikationskurs för specialisering inom palliativ vård. Kursen bygger på den etablerade 2-dagarskursen och innehåller förutom mer tid för träning, feedback och reflektion, även moment kring stresshantering och uthållighet, existentiella dimensioner och psykiatriska tillstånd. Kursen uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8:

  • För hela delmål b1
  • Momentet respektfullt bemötande inom delmål a2
  • Momentet genomföra brytpunktsamtal inom delmål b5
  • Del av delmål c7 – ha förmåga att bedöma och handlägga patienter med ångest, depression och konfusion samt andra psykologiska och psykiatriska problem, med farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar. Ha kunskap om psykologiska reaktioner på kris, förlust, osäkerhet och kroppsliga symtom samt om hur psykologiska försvarsmekanismer ter sig och copingstrategier kan användas
  • Del av delmål c9 – behärska effektiv och empatisk kommunikation med patienter, närstående och vårdare i samband med anamnes, informa­tion, svåra eller hotfulla besked och existentiella samtal

Kursintyg utfärdas. Mer information kommer längre fram.

Kommande kurser 2019:

C-kurs i palliativ medicin. Delkurs 3 i Lund:

De nödvändiga samtalen, 4 dagar för läkare: 23-26 april 2019
Var: Scheelevägen 2, Medicon Village Hus 404 B, sal Cerebrum, Lund
Pris: 9000 kr + moms
Sista anmälningsdag: 26 mars 2019
OBS: Kursen är tyvärr fullbokad.

Gällande regler för avbokning läs mer här.

Har du frågor eller förslag på övriga utbildningar så kontakta oss på:
Epost: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se 

X