Välj en sida

Nationell Vårdplan - NVP

NVP nu granskat – följer internationella rekommendationer

The International Collaborative har granskat NVP och konstaterat att innehållet följer internationella rekommendationer för vård av den döende människan. Vid kommande revidering av NVP kommer ”The Collaboratives” logotyp finnas med på dokumenten.

Besök hemsidan för International Collborative

För mer information, kontakta Anette Duarte, Anette.Duarte@skane.se

X