Välj en sida

Behandlingsförslag vid Covid-19

Se här för sammanfattade Behandlingsförslag palliativ vård i livets slutskede vid Covid-19 från Stockholms Sjukhem (Christel Hedman, Jonas Bergström, Per Fürst). Texten riktar sig till vårdpersonal och omfattar vad som är känt om palliativ vård i livets slutskede vid...

Covid-19 – guide för samtal med patienter

Palliativt utvecklingscentrum i Lund har skapat en guide för samtal med patienter som drabbats av svår covid-19 smitta och deras närstående. Guiden innehåller en rad samtalssituationer med förslag till fraser och bemötande. Guiden riktar sig till läkare,...

Medicinsk teknologi i hemmet…

I en systematisk och integrativ litteraturöversikt omfattande 21 omvårdnadsvetenskapliga studier riktade professor Berit Lindahl och Sue Kirk, professor vid universitetet i Manchester forskningsfrågan; vad händer när medicinsk teknologi som vanligtvis används på...
X