Välj en sida

De nödvändiga samtalen

dnslogga

De nödvändiga samtalen är samlingsnamnet för de kommunikationskurser som Palliativt Utvecklingscentrum i Lund har utvecklat och ger för läkare och sjuksköterskor.

Kurserna har lite olika längd (antal dagar) men med ett gemensamt fokus att träna samtal med patienter som har en allvarig sjukdom. Skådespelare deltar och simulerar patienter i samtalsträningen. Strukturerad träning i grupper ger möjlighet till feedback och gemensamt kunskaps -och erfarenhetsutbyte.

Detaljerad beskrivning för de olika kurserna hittar du genom att klicka på respektive kurs.

Vill du veta mer om innehåll och upplägg eller är du intresserad av att kursen genomförs i din region eller på ditt sjukhus/din klinik, kontakta Anders Danielsson:
Epost: Anders.Danielsson@skane.se
Telefon: 0707-72 61 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X