Lindring bortom boten är en utbildningsserie som görs i samverkan mellan Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV) och Betaniastiftelsen.

Lindring bortom boten är en utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och barn. Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården oavsett var och vem som vårdas. Utbildningen innehåller interaktiva delar. Utbildningen är uppdelad i teman delar (information om respektive tema nedan), välj att gå en av delarna eller flera.

Utbildningarna anordnas digitalt den 7 oktober (tema 1), 19 oktober (tema 2), 27 oktober (tema 3) och 18 november (tema 4). Läs mer om varje tema nedan:

Tema 1: Att göra det man vill och vara den man är livet ut – arbetsterapeutiska möjligheter i palliativ vård

Tema 2: Vårdprogrammet i palliativ vård för vuxna

Tema 3: Vårdprogram i palliativ vård för barn

Tema 4: Hur stöttar vi barn som närstående?

 

Läs mer om utbildningen och anmäl dig här