Den 10 februari disputerar vår kollega och doktorand Mattias Tranberg i ämnet medicinsk vetenskap, varmt välkommen att delta!

Avhandlingens titel:
Communication about serious illness as a relational process

Huvudhandledare: docent Jacob Engellau
Fakultetsopponent: professor Arnstein Finset, Oslo
Ordförande vid disputationen: PhD Pia Dellson

Tid:
10 februari. kl. 13.00

Plats:
Skånes universitetssjukhus i Lund
Entrégatan 7, 222 42 Lund
Strålningshuset
Torsten Landbergs sal 

Läs mer om Mattias forskning här