Utbildning

DNS 1-dagskurs för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare

Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare i palliativ vård och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Förmiddagen ägnas åt teori och diskussion utifrån ett antal nyckelsituationer och deltagarna får del av en samtalsmodell. På eftermiddagen får deltagarna praktisk samtalsträning med skådespelare som simulerade patienter. Träningen sker i strukturerade former i mindre grupper med var sin handledare och skådespelare.

Kommande kurser våren 2019:

De nödvändiga samtalen, 1 dag för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare
När: 14 februari 2019
Var: Medicon Village, hus 404, sal Cerebrum, Lund
Pris: 3.250,00 kr. + moms
Sista anmälningsdag: 14 januari 2019. Anmäl dig här.

De nödvändiga samtalen ges också i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm. Läs mer här.

Gällande regler för avbokning läs mer här.

Har du frågor eller förslag på övriga utbildningar så kontakta oss på:
Epost: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se 

 

X