Välj en sida

Utbildning

DNS 2 halvdagars kurs för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare

Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå i palliativ vård. Den fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Kursen består av två halvdagar efter varandra. Den första ägnas åt teori och diskussion utifrån ett antal nyckelsituationer och deltagarna får del av en samtalsmodell. Den andra halvdagen får deltagarna praktisk samtalsträning med skådespelare som simulerade patienter. Träningen sker i strukturerade former i mindre grupper med var sin handledare och skådespelare.

Kommande kurser 2018/19:

De nödvändiga samtalen, 2 halvdagars kurs för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare
När: 19 november kl. 8.30-12, 20 november kl. 8-12 eller 13-17
Var: Dag 1 Medicon Village, Hus 406, sal Bioforum, dag 2 Medicon Village, hus 404, sal Cerebrum, Lund
Pris: 2750,00 kr. + moms
Sista anmälningsdag: 4 november 2018. Anmäl dig här

De nödvändiga samtalen, 2 halvdagars kurs för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare
När: 6 maj kl. 8.30-12, 7 maj kl. 8-12 eller 13-17
Var: Medicon Village, hus 404, sal Cerebrum, Lund
Pris: 3250,00 kr. + moms
Sista anmälningsdag: 7 april 2019. Anmäl dig här

Gällande regler för avbokning läs mer här.

Har du frågor eller förslag på övriga utbildningar så kontakta oss på:
Epost: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se 

 

X