Välj en sida

Palliativt Utvecklingscentrum har tillsammans med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), tagit fram en samtalskurs ”De nödvändiga samtalen” som vänder sig till kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen.

Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå vid allvarlig sjukdom och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Kursen är utvecklad så att den passar alla typer av diagnoser.

Kursen finansieras av RCC Syd och är kostnadsfri för deltagarna. Observera att den egna kliniken står för kostnaden vid avbokning senare än två veckor innan kursstart. Totalt finns 24 platser.

Kursen ges vid ett tillfälle i höst, uppdelat på två halvdagar, och äger rum via Zoom (live) med samma innehåll som tidigare kurser.

Anmälan till våra utbildningar/kurser/konferenser är bindande.

Kommande kurser hösten 2021:

Mer information om kurser och datum våren 2021 följer inom kort.

Gällande regler för avbokning läs mer här.

Har du frågor eller förslag på övriga utbildningar så kontakta oss på:
Epost: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se

 

 

X