I april månad kommer en enkät att skickas ut till samtliga enheter i Sverige som har skapat ett användarkonto för Nationell Vårdplan för Palliativ vård (NVP). Syftet med enkäten är att ge enheter möjlighet att återkoppla kliniska erfarenheter samt att ge oss värdefulla tips på hur vi kan utveckla och förbättra NVP. Det kommer att bli en årlig återkommande enkät och är en del av Palliativt Utvecklingscentrums uppdrag som internationellt Reference Centre.

För ett framgångsrikt införande är det viktigt att 10/40-modellen genom NVP, stöds av en stabil implementerings- och spridningsprocess för att säkerställa att den bästa vården överförs till vårdpersonalen. För att underlätta detta har det internationella samarbetet inrättat referenscentrum (Reference Centre) som en del av sitt program för kontinuerlig kvalitetsförbättring.

Palliativt Utvecklingscentrum är sedan maj 2022 ett referenscentrum. Som en del i uppdraget ingår det att årligen inhämta erfarenheter av hur användningen av NVP i Sverige går framåt. Därför kommer en årlig enkät att skickas ut till NVP-enheter som får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter samt att ge återkoppling hur NVP kan förbättras och vidareutvecklas.

Vi är väldigt tacksamma om ni som använder NVP tar er tid och svarar på enkäten. Logga gärna in på vår hemsida och uppdatera uppgifterna i er användare, så att vi kan säkerställa att enkäten hamnar rätt.