oktober, 2019

15okt(okt 15)00:0018(okt 18)00:00Det svåra samtalet i palliativ vårdför läkare. Plats Lund

Visa mer

Detaljer

Kursens syfte är att ge möjlighet för deltagarna att förbättra sin förmåga till effektiv och empatisk kommunikation med patienter och närstående i samband med anamnes, information, svåra eller hotfulla besked samt existentiella samtal. Deltagarna lär sig att förmedla medicinsk information och samtidigt möta patientens emotionella behov för att skapa en patientcentrerad vårdsituation. Kursens fokus ligger på samtalsträning med skådespelare som simulerande patienter.

De specifika samtalssituationer som tränas är:
– En bra start på samtalet.
– Diagnosbesked eller annat hotfullt besked.
– När behandlingen inte hjälper.
– När döden är nära.

Detta kombineras med korta teori- och reflektionspass samt (innan kursstart) litteratur i form av artiklar, webbaserade föreläsningar och förberedelse av egna patientfall för samtalsträningen. Före och efter kursen ges webbaserade möten för förberedelse respektive uppföljning.
Delmål: Palliativ medicin: C9. Målbeskrivningar SOSFS 2015:8, SOSFS 2008:17.

ANMÄLAN via Socialstyrelsens hemsida. Läs mer och anmäl dig här.
OBS! Kursen är tyvärr fullbokad.

Tid

15 (Tisdag) 00:00 - 18 (Fredag) 00:00

Plats

Medicon Village, Hus 404, konferensrum Cerebrum, Lund

X