oktober, 2019

21okt08:3016:00RehabutbildningAlla yrkesgrupper. Plats Lund

Visa mer

Detaljer

Utbildning: Rehabilitering och stöd i allmän palliativ vård (Rehabutbildning)

Målgrupp: För dig som arbetar i kommun, primärvård och akutsjukvård. Alla yrkesgrupper.

Innehåll: Att kunna erbjuda rätt rehabiliterande insatser när sjukdom ej längre är botbar är en förutsättning för optimal symtomlindring och livskvalitet hos både patient och närstående. Under denna utbildningsdag beskriver arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och kurator i specialiserad palliativ vård de möjligheter och svårigheter som uppstår i mötet med de svårast sjuka och deras närstående. Förutom föreläsningar illustrerar vi under dagen vad detta kan betyda i praktiken. Vår förhoppning är att utbildningsdagen ska ge insikt och kunskap som du kan använda dig av i den verksamhet du arbetar i. Läs mer här.
OBS. Kursen är tyvärr fullbokad.

Tid

(Måndag) 08:30 - 16:00

Plats

Ideon Science Park, Alfahuset, Sal Forum, Scheelevägen 15, Lund

X