oktober, 2016

25oktAll DayUtbildning: Nationell vårdplan för palliativ vård – NVP

Detaljer

Målgrupp: Vår rekommendation är att 2-3 personer från varje enhet, varav en är kontaktperson för NVP, deltar. Vi ser en fördel med att såväl chef som olika yrkeskategorier är representerade.
Innehåll: Bakgrund och introduktion. Syfte och mål med NVP. Genomgång av innehåll och användning. Förutsättningar och framgångsfaktorer för ett lyckat införande. Ledarskapets betydelse. Såväl föreläsningar som gruppvisa diskussioner.

Mer information

Tid

All Day (Tisdag)

Plats

Stockholm, lokal meddelas senare

X