Välj en sida

Nationell Vårdplan - NVP

Filmer

Palliativt Utvecklingscentrum har tagit fram filmer som kan vara till stöd och hjälp vid informationsspridning om NVP. Filmerna kan användas som inspiration och information för enheter som vill veta mera om NVP samt som stöd vid införande av NVP.

 

 

X