Välj en sida

Nationell Vårdplan - NVP

Vad är NVP och tankar kring införande

Filmen riktar sig till hela det multiprofessionella teamet och handlar om vad NVP är och tankar kring införandet.

Framöver planeras ytterligare filmer som berör:

  • Hur teamet praktisk kan använda NVP
X