Välj en sida

Allmänheten

Att leva och dö bra

Se Carl Johan Fürsts, professor i palliativ medicin och verksamhetschef för Palliativt Utvecklingscentrum, föreläsning för allmänheten den 25 mars på temat ”Att leva och dö bra”. Föreläsningen var ett arrangemang av Crafoords vetenskapsluncher, Lunds universitets medicinska fakultet och Crafoordska stiftelsen och hölls på Martas Café, Stadsbiblioteket i Lund.

X