iLIVE är ett 4-årigt EU-finansierat forskningsprojekt som involverar 14 projektpartners från privata och offentliga kliniska och akademiska miljöer. Projektet lanserades 2019 i Rotterdam och inkluderar Palliativt Utvecklingscentrum samt projektpartners från 12 andra länder världen över. Arbetet sker under ledning av projektkoordinator, professor Dr. Agnes van der Heide, från Erasmus University Medical Center, Rotterdam, och ordförande för The International Collaborative for Best Care for the Dying, professor John Ellershaw från Liverpool University.

Syftet med iLIVE projektet är att utveckla nya, evidensbaserade och hållbara metoder för att lindra de symtom och det lidande som uppstår i slutet av livet för patienter med avancerade kroniska sjukdomar och deras familjer. Projektet syftar till att globalt påverka upplevelsen av att dö; att människor fortsätter att leva tills de dör, ”lev bra, dö bra”.

iLIVE-projektet består av bland annat följande delar:

  • En observationsstudie för att bättre förstå upplevelsen av död och döende. Deltagarnas oro, förväntningar och preferenser kommer att studeras i perspektiv av kulturella aspekter, ålder, kön och socioekonomisk mångfald i; liksom etiska frågor inom vård och forskning.
  • En experimentell studie om läkemedelshantering för att lindra fysiska symtom under livets sista fas med införande av ett digitalt beslutsstöd.
  • Ett utbildningsprogram för volontärer med inriktning mot psykosocialt stöd för döende patienter på sjukhus samt för deras närstående.
  • En studie av kostnadseffektivitet för det digitala beslutsstödet för läkemedel samt för volontärprogrammet.
  • Ett hållbart internationellt program för kvalitetsutveckling och forskning samt för att ta fram internationella kvalitetsindikatorer för vården av den döende patienten.
  • En plan för att informera och engagera människor kring döende och död och aktivt stödja och uppmuntra medborgarnas engagemang och inflytande över vården i livets slutskede.

 

Läs mer och följ arbetet med iLIVE:

Hemsida
Facebook
LinkedIn
Twitter