Välj en sida

Många patienter tvekar inför sitt beslut om när man ska återvända till läkaren på vårdcentralen, särskilt när symptomen inte upplevs som allvarliga eller livshotande. I en studie intervjuades 155 patienter med lung- och tjocktarmscancer i Danmark, England och Sverige. Analysen visar att genom små förändringar i hur patientbesöket avslutas kan läkare och sjuksköterskor inom primärvården bidra till tidigare diagnosticering av cancer och därmed förbättra både överlevnad och behandlingseffekt.

Studien har genomförts med deltagande från flera institutioner i Sverige, Danmark och England. Forskargruppen har letts av Sue Ziebland, Professor of Medical Sociology and Director of Herg, Oxford University, UK. Övriga medlemmar i forskarteamet representerar Aarhus Universitet i Danmark, Lunds universitet, Umeå universitet och Karolinska Institutet.

Marlene Malmström och Birgit Rasmussen är medförfattare från Palliativt utvecklingscentrum.

birgit

Länk till pressrelease av artikeln

Länk till artikeln

 

 

X