Välj en sida

Seniorprofessor Birgit Rasmussen vid Palliativt Utvecklingscentrum har tillsammans med kollegor skrivit en artikel ”Conversations about Death and Dying with Older People: An Ethnographic Study in Nursing Homes” som har blivit publicerad i Healthcare som en del av en särskild utgåva av de senaste framstegen inom palliativ vård. Artikeln finns online.

 

 

X