Välj en sida

Läs denna intressanta artikel som tar utgångspunkt i den populära saga om Guldlock och de tre björnarna, som beskriver förhållanden i livet som varken är för heta eller för kalla och varken för nära solen eller för långt från dess värme. Vi föreslår att ”Guldlock Zonen” också erbjuder en tilltalande metafor för den kamp som människor möter när man bestämmer om och när man ska konsultera en vårdgivare med ett möjligt hälsoproblem. Vi bygger vidare på årtionden av forskning i Danmark, England och Sverige om människors erfarenheter av att söka vård och den ambivalens individen möter när hen skall besluta när det är ”precis rätt” att konsultera en allmänläkare. Artikeln visar också på åtgärder som hälso- och sjukvårdssystemet, individen och klinikern kan vidta för att bredda zonen.

birgit

     Birgit Rasmussen

Birgit H Rasmussen
Seniorprofessor i omvårdnad med inriktning mot palliativ vård Inst. för hälsovetenskaper, Lunds universitet, Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet och Region Skåne
Mobil: +46706561390
Email: birgit.rasmussen@med.lu.se

 

 

 

X