NVP-användare från hela Sverige träffades den 17 maj 2018 för en nätverksdag för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring NVP och dess användande.

Dagen riktade sig till personer som använder den Nationella Vårdplanen för Palliativ vård (NVP) i sin verksamhet. Tillsammans bildar vi ett nätverk med syftet att träffas och fånga upp önskemål om uppdateringar av framtida versioner av NVP.

Tillsammans skapas också en utvecklingsplattform för NVP som förändras utifrån användarnas perspektiv och erfarenhet.