Om oss

Grattis till LMK-stiftelsens medicinpris!

Vår medarbetare Marlene Malmström är en av två forskare som får LMK-stiftelsens medicinpris. När en familjemedlem får cancer påverkas hela familjens hälsa. Marlene lyfter in patientens och familjens perspektiv i sin forskning. Marlene Malmström är FOUU-ledare och forskare på Palliativt Utvecklingscentrum samt vid verksamhetsområde kirurgi på Skånes Universitetssjukhus. Hon arbetar med att systematiskt identifiera individer som behöver utökat stöd efter en bröstcanceroperation eller tidig palliativ vård vid matstrupscancer. Läs mer i pressmeddelande från LMK-stiftelsen.

 

X