Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) har släppt en introduktionsserie i fem delar om palliativ vård av barn och vad ett palliativt förhållningssätt innebär. De fem utbildningsfilmerna riktar sig till alla som arbetar med allvarligt sjuka barn.

Filmerna är var och en ungefär tio minuter långa och varje film avslutas med ett par diskussionsfrågor att resonera vidare från på arbetsplatsen. Vi får träffa olika yrkeskategorier som berättar om sina egna perspektiv på den palliativa vården – allt från läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter till dietister och sjukhuspräster. Även barns och familjers perspektiv och erfarenheter synliggörs. Filmerna är tänkta som en lättillgänglig introduktion för så många verksamheter i så stora dela av landet som möjligt.

De teman som tas upp är Introduktion till palliativ vård av barn, Teamarbete och vård i hemmet, Symtomlindring och hälsa, Psykosocialt stöd, utmanande situationer och etik samt Sista tiden i livet och uppföljning. Tanken är att varje verksamhet ska kunna välja att se de filmer som är relevanta för just deras verksamhet.

Du kan se filmerna här