Den 22-25 oktober anordnas den internationella konferensen Public Health Palliative Care i Bern, Schweiz. Den här konferensen med ett vetenskapsfokus inkluderar bland annat:

  • Internationella forskningsprojekt och utbildning från olika delar av världen.
  • Utbyte av erfarenheter från Compassionate cities i Tyskland, Österrike och Schweiz.
  • Utveckling av Compassionate cities i Schweiz inspirerat av internationella projekt.

Konferensdagarna kommer samla personer med olika yrkesbakgrund från hela världen, för att dela erfarenheter, kunskap och bygga broar inom den palliativa vården. Arrangörerna är University Center for Palliative Care, Inselspital University Hospital Bern och University of Bern.

Läs mer om konferensen här