Palliativt Utvecklingscentrum har ett nära samarbete med The International collaborative for best care of the dying person, ett internationellt nätverk bestående av kliniskt verksamma och forskare som jobbar för en vård av hög kvalitet i livets slutskede.

Den 15 februari anordnades webbinariet The Annual research think tank, på temat klinisk forskning. Deltagare var med från olika delar av världen, bland annat Indien, Tyskland, Argentina, Schweiz och Spanien. Moderator var vår kollega Christel Hedman och inledningsföreläsningen hölls av Magnus Ekström som talade om vad klinisk forskning inom palliativ vård innebär. Han beskrev möjligheter och utmaningar och gav exempel från egna och andras erfarenheter.

Detta följdes av tre intressanta presentationer om kliniska studier med efterföljande diskussioner i grupp. De studier som presenterades var RCT om D-vitaminer i palliativ vård, av Linda Björkhem-Bergman i Stockholm, ett europeiskt utbildningsprojekt av Stephen Mason i Liverpool, samt en studie om saliversättning av Siri Flagestad Kvalheim i Bergen.

Research Think tank anordnas årligen, är du intresserad av International Collaboratives arbete läs mer här.